KEMISSIES

v.v. Boëte de Paort besteit oet de volgende kemissies:

Ald Pepeer kemissie

Algemeine Zake kemissie

Hof & Protocol kemissie

Jeug kemissie

Joeks kemissie

Pers & Propaganda kemissie

Technische kemissie

Werving & Sponsoring kemissie

Zoë wie iddere vereiniging zien weej ein vereiniging die dreit op de inzet van talloze vreejwilligers, minse die eur hert en zeel staeke in ut tot ein suukses make van ós vereiniging.

Vreewilligers gaeve iddere vereiniging eur bestaonsrech en as geej óg geroope veult um iets te wille beejdrage aan ós vereiniging dan nuuëje weej óg van herte oét um dit beej ózze sikkertaris secretariaat@boetedepaort.nl kinbaar te make.
Ein van ózze kemissieleiders zal dan kontak met óg opnaeme um te kieke wat geej veur ós zoel kinne beteikene.

Ziet geej nog neet bekind met ós vereiniging, en wilt geej ós wat baeter liere kinne, dan zal dees site óg ein good beeld gaeve van de vereiniging en de minse die v.v. Boëte de Paort ein werm hert toedrage. Daonaeve kint geej netuurlik ouk ein van ós talloze aevenemente beej komme woeeëne um ós nog baeter te liere kinne en de sfeer te preuve die ós vereiniging oétstraolt.

Names ut bestuur van v.v. Boëte de Paort.