secretariaat@boetedepaort.nl

Prinsebal Zaoterdaag 6 jannewari 2024
Kóm ouk en laot óg verrasse wae ’t nieje dreejspan van Boëte de Paort wuurt!
Zaal aope 19:30 oor
Intree: veur nop

Jeug Prinsebal Vriedaag 19 jannewari 2024
Eine kwante vastelaoves aovend mit as hoeëgtepunt ’t bekindmake van ós Jeug Dreejspan 2024!
Kom gezellig swinge, danse en springe.

Zaal aope 18:45 oor
Aanvang 19:11 oor
Intree: veur nop

ZLS zitting Zaoterdaag 20 jannewari 2024
Kóm danse, sjoenkele, meizinge, lache en baove al … kóm genete!

Zaal aope 13:30 oor
Aanvang 14:11 oor
Intree € 5,00

Pronkzitting Zaoterdaag 27 jannewari 2024

Weej prissentere óg optraejes van diverse artiste.
Dit wilt geej ech neet misse…!

Zaal aope 19:30 oor
Aanvang 20:11 oor
Intree € 10,00