ÓS JEUG ZEUK NIEJE LEEJE

 

Vastelaovesvereiniging Boëte de Paort

Weej zien van Boëte de Paort!! Det gelök is ós gegaeve!!

Jeug van Boëte de Paort

Venlo zón stad zoeë besteit d’r maar ein!!
Venlo, stedje, van lol en plezeer!!
Vastelaovend in Venlo! Idderein dae mak jen noow!!
Hes dich ouk vastelaoves blood in dien lièf struime?

Vinds dich ut leuk um same mit andere kinder van diene laeftièd vastelaovend te viere? Hels dich ouk van Joeks en Jen?? En wils dich gaer lid waere van de Jeug van Boëte de Paort?

Vastelaovesvereiniging Boëte de Paort is ein vastelaovesvereiniging veur Jónk en Alt, wao lol en plezeer make veurop steit.

Ós Jeugafdeiling  is altièd op zeuk nao enthousiaste leeje!! Hes dich interesse um mei te doon aan vastelaovesaktiviteite ónder de vlag van vastelaovesvereiniging Boëte de Paort? Dan besteit veur dich de meugelikheid um toe te traeje tot de wièze raod van XI van ós Jeug. Bisse 8 jaor of alder en hesse ouk zin um mit de Jeug van Boëte de Paort vastelaovend te viere, dan bis dich beej ós, same mit dien pap en mam, van herte welkóm. Ouk dien breurkes en zuskes, vriendjes en vrindinkes zien netuurlik van herte welkóm um ens te kièke wat weej allemaol doon mit de vastelaovend en dao boète!!

Geej kint óg aanmelde en óg interesse kinbaar make door ein mail te steure naor jeugvanbdp@boetedepaort.nl. Nao óg aanmelding zulle weej mit dich en dien pap en mam kóntak opnaeme en mit óg bespraeke waat de jeug van Boëte de Paort duit en waat van idder raodslid, naeve vuuël lol en plezeer make, wuurd verwach.

Ein paar kièr per jaor hebbe weej mit de Jeug boète ut sezoen nog ein leuke aktiviteit.   Wilt geej mièr weite euver ós schoeëne vastelaovesvereiniging Boëte de Paort, wille weej óg ouk gaer verwièze nao ózze moeije website www.boetedepaort.nl   Haopelik tot snel, zoeëdet weej d’r same eine schoeëne Vastelaovend van kinne make!!!