secretariaat@boetedepaort.nl

BESTUUR “V.V. BOËTE DE PAORT”

Leeje Bestuur: 

Veurzitter/          :   D’n hiër Rob van den Nieuwenhof

Vice-veurzitter   : D’n hiër Mark van den Heuvel

Penningmeister :  D’n hiër Paul van den Essen

Sikkertaris        :   D’n hiër Remko Schouren

Bestuurslid       :  D’n hiër Ron van den Ham

Bestuurslid       :  Mejufrouw Eefke Houben

Bestuurslid       :  D’n hiër Kaspar van Leipsig