Aevenemente:

????: Aaftraeje Dreejspan 2020

zaoterdaag 22 jannewari 2022: Prinsebal

vriedaag 4 fibberwari 2022: Jeug Prinsebal

zaoterdaag 5 fibberwari 2022: Senioremiddaag

zaoterdaag 12 fibberwari 2022: Groeëte Prónkzitting

Ós Sponsore