ALD PEPEER KEMISSIE

De ald pepeer kemissie is verantwaordelik veur de algehiele organisasie en finansjeeele aafhandeling van ’t ald pepeer op de met de gemeinte euvereingekómme datums.

De juuste wièk wao weej ‘t ald pepeer ophaole kint geej vinde in de Aafvalwiezer dae geej van de Gemeinte heb meuge ontvange. De wièk korrespondeert met de letter I.

Weej verzeuke óg vrintelik um ‘t pepeer op de aangegaeve daag veur
09.00 oor good verpak of gebundeld klaor te zette.

Weej zeuke nog minse die op de iérste zaoterdaag van de maond ein paar
eurkes mei wille helpe beej ‘t ophaole van ald pepeer. Wilt geej helpe, dan
kint geej kontak opneme met de ald pepeer kemmissie op via ie-meel

De Ald Pepeer kemmissie besteit oet de volgende minse:

Hans Alberts
Paul van den Essen
John Lammen