Motto 2017: Belaef mit ós 't Vastelaovescircus

Jaorvergadering

Algemeine leejevergadering,
Aafgeloupe vriedaag 27 Mei waas in de Zwanehaof weer ózze jaorlikse algemeine leejevergadering. Klokslaag 20:11 äöpende ózze veurzitter d’n Hièr Rob van den Nieuwenhof de vergadering. Jaorliks hoeëgtepunt van de algemeine leejevergadering is altièd waer ut höldige van ós jubelarisse.

 

Dit jaor zien det:

11 jaor:
Mevr: Lonneke Smits

22 jaor:
 Dhr. Harold Gerritsen
 Dhr. Jan Mommersteeg
  Dhr. Eric Ronckers
  Dhr. Ad Marcelissen
 Mevr. Albertine Gerritsen


  
33 jaor:
 Mevr. Anja Schrivers
 Mevr. Ria van Haandel
 Dhr. Hay van Haandel (erelid)

Weej winse alle jubelarisse netuurlik van herte perficiat en haope det weej eur nog hièl lang in ós midde meuge hebbe.

Nao de höldiging had ós bestuur nog ein verassing in petto: d'n hier Wim Lenssen Jr is beneump tot ièrelid van ós vereiniging.
Wim is door zien vader beej de vereiniging betrokke gerak. 'T waas zoeë-as gezag mit de paplaepel ingegaote. In 1985 woort hae adjedant mit zien twieëlingbroor Cees beej Prins Paul Scheurs. Dit waas 't letste trio van vors Jan Schouren. In det jaor woort Wim ouk lid van ózze vereiniging. Naodet 't sezoen derop zoot is Wim gevraog um in 't besteur te kómme, det haet hae ouk gedaon veur ein periode van 3 jaor. In 1996 waas de vereiniging ièverig op zeuk nao ein veurzitter en dao had Wim toen positief op gereageerd. Hae is op de leejevergadering van 20-5-1996 officieel gekaoze as veurzitter en haet die rol veur 6 jaor veurtreffelik oètgeveurd. Op 3-6-2002 haet hae beslaote zich neet mièr verkeesbaar te stelle en haet de veurzittershamer euvergedrage aan Wim Marcelissen. In deze jaore haet Wim de sleutelorde en de paortorde meuge óntvange. Taeves is Wim gevraog um toe te traeje tot 't Paortersgilde, wao hae noow nog steeds ein actief lid van is.  In 2003 is Wim  ónderscheide door 't BCL mit de deensorde. Ouk is Wim ein jaorlikse bezeuker van de leejevergadering en de zittinge van Boëte de Paort. Wim is neet te beroerd um ´t besteur van advies te veurzeen as zeej dat nuuëdig hebbe.
Vanwaege deze staat van deens haet ´t besteur beslaote Wim tot ièrelid te beneume.

Twieje van ós besteursleeje hebbe beslaote te stoppe. Weej bedanke Evelyne Aerts en Marco Faessen veur eure inzet de aafgelaupe jaore. Marco haet ut veurrech gekrege um toe te meuge traeje tot ut Gilde.

      


Truuk nao baove
BoetedePaort
Vandaag is ut fees! Ózze veurzitter, d'n hiér Rob Van den Nieuwenhof geit trouwe mit zien bruudje Bianca Kunen.... fb.me/HWmq3VE8

2 weken geleden

BoetedePaort
Mit groeëte verslageheid hebbe weej kinnis genaome van 't euverlieje van de Hièr Hay van den Ham. Hay waas... fb.me/MA8AbS75

zondag 30 april 2017

BoetedePaort
Ut is gedaon....ein geweldig vastelaovesseizoen is veurbeej. Weej hebbe genaote! De mutse zien aaf en ós... fb.me/6AXVYTQYv

donderdag 02 maart 2017

BoetedePaort
Genne meziek in de bus.....dan regele weej det toch zelluf! fb.me/8el3aVkb5

zondag 26 februari 2017

BoetedePaort
Kom maar baerke..... V.v. de Gaaskaetel fb.me/66JDEjKvJ

vrijdag 24 februari 2017