BESTUUR “V.V. BOËTE DE PAORT”

Leeje Bestuur: 

Veurzitter/          :   D’n hiër Rob van den Nieuwenhof

Vice-veurzitter   :

Penningmeister :  D’n hiër Paul van den Essen

Sikkertaris        :   Mejufrouw Eefke Houben (ad interim)

Bestuurslid       :  D’n hiër Ron van den Ham